کپی تراش چوب

Text Box: صفحه اصلی
Text Box:  محصولات
Text Box: خدمات پس از فروش
Text Box: تماس با ما
Text Box: نمایندگی های فروش

گروه صنعتی حبیبی ( سپیده سحر سابق ) تاسیس 1380

       Habibi Industrial Group               

Text Box: کپی تراش اتوماتیک مخصوص پایه های سم آهویی و مشابه
SMA series
Text Box: کپی تراش دستی مخصوص قطعات متقارن
SMM series
Text Box: خراطی کپی تراش اتوماتیک افقی
SMAH series